het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

ОКОЛНО УРЕЂЕЊЕ ОКО ОБЈЕКАТА НА ХЕ ТРЕБИЊЕ 1

У мају 2017.године Хидроелектране на Требишњици су по претходно урађеном пројекту „Уређење околног простора око објеката на ХЕ Требиње 1“ приступиле извођењу опсежних радова хортикултурног уређења околног простора и приступних путева на објекту ХЕ Требиње 1. У склопу пејсажног уређења околног простора Гранчарева, уз очување и реконструкцију постојећег зеленила, обављени су различити радови: припремни и земљани, бетонски и армирачки, каменорезачки (израда зидова од природног камена висине 0,5-3 м), као и различити хортикултурни радови: насипање земље, засијавање траве на претходно припремљеној подлози, постављање система за наводњавање зелених површина и садница, засађивање новог садног материјала уз спровођење свих агротехничких мјера (ископ, садња, ђубрење). На основу прегледа терена, постојећег стања и анализе услова средине (клима и тло) направљен је просторни размјештај биљака са спецификацијом и количином по врстама и сортама. Посађено је око тридесетак нових биљних врста, од који су неке: Магнолија листопадна и зимзелена, Врба украсна и бијела, Јапански јавор, Вретенаста тисовина, Јапанска трешња, Лагерстремиа, Кугласта туја, Јоргован, Јасмин, Хортензија, Глицинија, Лаванда, разне врсте ружа, као и различите врсте једногодишњег и двогодишњег цвијећа. Имплементација Пројекта је била полазна основа за комплетно хортикултурно уређење околног простора у чему су активно учествовали и радници  запослени на објекту Гранчарево и то на уређењу локалитета приступног пута и припадајућих депонија,  на  уклањању и сјечи сасушених и обољелих стабала на падинама бране и приобаљу, обликовању и орезивању  крошњи стабала и украсног  жбуња, као и на окопавању, хемијској заштити  и ђубрењу, чиме се  одрадила и ревитализација постојећег зеленила на падинама акумулације Гранчарево  и обалама ријеке Требишњице.

Хортикултурним уређењем околног простора на објекту ХЕТ 1 се испунио циљ заштите пејсажних вриједности у смислу очувања и ревитализације постојећег зеленила као и обогаћивања садњом нових биљних врста чиме се оплеменио и радни простор запосленима. Ефекти урађеног ће бити видљиви тек за неколико година с тим да ће мјере заштите визуелних квалитета простора  бити потребно проводити редовно и континуирано уз стручно, квалитетно и редовно одржавање.

[Best_Wordpress_Gallery id=“17″ gal_title=“ОКОЛНО УРЕЂЕЊЕ ОКО ОБЈЕКАТА НА ХЕ ТРЕБИЊЕ 1″]

Подијели на мрежама...