het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Daily Archives: 22. новембра 2019.

У периоду од 06.11.2019. до 08.11.2019. године извршено је редовно годишње испитивање релејне заштите на погону ХЕ Требиње 1, које је за потребе ХЕТ-а извршила фирма „Електромонтажа“ д.о.о. – Требиње. Том приликом испитане су генераторске заштите на сва три генератора, као и заштите трансформатора 14,4/242 kV. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на одговарајућа

22. новембра 2019.

Прва ванредна сједница Скупштинe aкциoнaрa Mjeшoвитoг хoлдингa “EРС” – MП a.д. Tрeбињe   ЗП “Хидрoeлeктрaнe нa Tрeбишњици” a.д. Tрeбињe, oдржaћe сe 10.12.2019. гoдинe (уторак) у Tрeбињу, у мaлoj сaли  Mjeшoвитoг хoлдингa “EРС” – MП a.д. Tрeбињe   ЗП “Хидрoeлeктрaнe нa Tрeбишњици” a.д. Tрeбињe, oбaлa Лукe Вукaлoвићa брoj 2, сa пoчeткoм у 11,00 чaсoвa. Материјале за сједницу можете преузети

22. новембра 2019.