het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Испитивање и сервисирање заштита на погону ХЕ Требиње 1

У периоду од 06.11.2019. до 08.11.2019. године извршено је редовно годишње испитивање релејне заштите на погону ХЕ Требиње 1, које је за потребе ХЕТ-а извршила фирма „Електромонтажа“ д.о.о. – Требиње.

Том приликом испитане су генераторске заштите на сва три генератора, као и заштите трансформатора 14,4/242 kV. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на одговарајућа искључења прекидача. Локална сигнализација и комуникација са SCADA системом била је исправна за све заштите.

Испитани су заштитни релеји трансформатора властите потрошње, и то на трансформаторима Т1 и Т2 (35/0,4 kV) и трансформаторима Т3 и Т4 (14,4/0,4 kV), као и заштитни релеји за заштиту ДВ 35 kV „Дистрибуција“ и ДВ 35 kV „Горица“. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на искључења прекидача 35 kV. Локална сигнализација и комуникација са SCADA системом била је исправна за све заштите.

Извршено је испитивање дистантних заштита и заштитних уређаја на 220 kV ДВ „Требиње“ и 220 kV ДВ „Перућица“. У склопу испитивања извршена је и провјера дјеловања дистантне заштите. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на искључење 220 kV прекидача у оба далеководна поља.

Подијели на мрежама...