МРИЈЕСТ ПОТОЧНЕ И КАЛИФОРНИСКЕ ПАСТРМКЕ НА МРИЈЕСТИЛИШТУ „МИРОТИЊ“

Хидроелектране на Требишњици и ове године, као и претходних година, врше редовна порибљавања слива ријеке Требишњице и свих отворених вода Источне Херцеговине са млађи поточне и калифорнијске пастрмке.

Производња насадног материјала се обавља на мријестилишту „Миротињ“ и рибњаку „Јазина“.

Послови на мријестилишту почињу половином октобра, а завршавају се половином јануара мјесеца.

Касније се настављају послови инкубације оплођене икре, подизање и узгој млађи до примјерене величине за порибљавање. Кроз цијели тај период се свакодневно спроводе технолошки поступци и здравствено-хигијенске мјере и третмани у циљу одржања и смањења губитака и успјешне производње насадног материјала.

[Best_Wordpress_Gallery id=“27″ gal_title=“Mrijest potocne i kalifornijske pastrmke“]