Испитивање и сервисирање противпожарне заштите генератора на погону ХЕ Требиње 1

Дана 24.12.2019. године, на погону ХЕ Требиње 1 извршено је испитивање и сервисирање противпожарне заштите генератора, које је за потребе ХЕТ-а извршила фирма „ВИЗ заштита“ д.о.о. – Бања Лука. Том приликом испитана је сигнализација и одрада противпожарне заштите на сва три генератора. Извршена је провјера притиска у боцама са инерген гасом у оба система заштите. Испитивањем функционалности система утврђено је да су све дојавне линије, јављачи и систем за гашење пожара исправни.

[Best_Wordpress_Gallery id=“35″ gal_title=“Ispitivanje protivpozarne zastite“]