ПРИМАЊА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА ХЕТ-А У КОРИСТ ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ ЗА САНИРАЊЕ ПОСЉЕДИЦА ВИРУСА КОРОНА

Поступајући у складу са Закључком Владе и ванредним мјерама и смјерницама за ублажавање посљедица на нивоу МХ „ЕРС“-а проузрокованих појавом пандемије корона вируса, Управа ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње је донијела препоруку бр. 2027 од 01.04.2020. године о добровољном издвајању средстава за Фонд солидарности Републике Српске.

Сви чланови Управе ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње одрекли су се 50% нето плате у корист Фонда солидарности, руководиоци погона и сектора 15%, шефови служби 12%, а остали запослени у зависности од висине својих примања од 5-10%. Од укупног броја запослених у ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње, њих 83,26% добровољно се одрекло примања у корист Фонда солидарности. На рачун Фонда уплаћено је 47.454,40 КМ. „Хидроелектране на Требишњици своје друштвено одговорно пословањe спроводе у свим областима живота, а ово је само један од видова друштвене одговорности Предузећа ХЕТ и запослених у овом Предузећу.

Сходно горе наведеном, Управа ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње се захваљује свим запосленим радницима који су поступили по наведеној препоруци и на тај начин добровољно издвојили дио нето плате за мјесец март на рачун посебних намјена Фонда солидарности за обнову Републике Српске.