ПЕРИОДИЧНИ ПРЕГЛЕД И ИСПИТИВАЊЕ ГРОМОБРАНСКЕ МРЕЖЕ И ЕЛЕКТРО ИНСТАЛАЦИЈЕ НА ПОГОНУ ХЕТ-1 (ГРАНЧАРЕВО)

У складу са реализацијом уговора „Периодични преглед и испитивање громобранске мреже и електро инсталације (мјерење напона додира и корака) на свим објектима ХЕТ-а“, а у оквиру планираних периодичних испитивања, у периоду од 18.05.2020. год. до 22.05.2020. год. извршено је испитивање громобранске мреже  и електричних инсталација на погону ХЕТ- 1.

Мјерењем напона корака, напона додира, отпора петље квара, струје квара и отпора уземљивачког система установљено је да је систем громобранске мреже и систем електричних инсталација у потпуности исправан. Мјерења и испитивања извршена су од стране представника фирме „ЕЛЕКТРОМОНТАЖА ТРЕБИЊЕ“ д.о.о. Требиње.