Изградња приступног пута и пјешачке стазе до погона ХЕ Требиње 2

Након потписивања Уговора, између инвеститора ЗП „Хидроелектране на Требишњици“ а.д. Требиње и извођача радова испред конзорцијума: „БЕЈАТ ПЛУС“ д.о.о. Требиње и „ТОТАЛ ГРАДЊА“ д.о.о. Требиње, отпочели су радови на реализацији Уговора пројекта  „Изградња стазе уз корито ријеке Требишњице и приступног пута за погон ХЕ Требиње 2“.

Вриједност Уговора је 500.000 КМ без ПДВ-а. Наиме, предметним Уговором је предвиђена изградња коловозне конструкције са двије саобраћајне траке, пјешачком стазом, као и припадајућим зеленим површинама. Такође је планирана изградња атмосферског колектора и јавне расвјете.

Уговор ће бити реализован у уговореном року од 90 календарских дана уколико то дозволе временски услови.

Надзорни инжењер Вучуревић Синиша.

 

[Best_Wordpress_Gallery id=“81″ gal_title=“Pristupni put za HET2″]