У „Миротињу“ почео мријест пастрмке

У мријестилишту „Миротињ“, гдје се годишње произведе од 700 000 до 800 000 комада млађи поточне, мекоусне и калифорнијске пастрмке,  половином октобра почеле су активности на мријешћењу рибе.  Мријест се завршава средином јануара, а потом се активности усмјеравају ка инкубацији оплођене икре, подизању и узгоју млађи до одговарајуће величине за порибљавање.

Објекти мријестилишта смјештени су на обали планинског Миротињског потока, а димензионирани су тако да имају довољне количине воде одговарајуће физичке, хемијске и микробиолошке чистоће, испуњавајући најважније предуслове за успјешно мријешћење.

Код производње насадног материјала и порибљавања води се рачуна о што већој заступљености поточне и мекоусне пастрмке, као аутохтоних врста, да би се сачували природни екосистеми. Како би се смањили губици и  повећала успјешност производње, свакодневно се спроводе одговарајући технолошки поступци и здравствено-хигијенске мјере и третмани.

На подручју источне Херцеговине,“ Хидроелектране на Требишњици“, сваке године, изврше од 15 до 20 акција порибљавања отворених вода млађу пастрмке, која је произведена у мријестилишту „Миротињ“.

[Best_Wordpress_Gallery id=“95″ gal_title=“Poceo mrijest u mrijestilistu Mirotinj“]