Испитивање исправности противпожарних апарата

Представници Територијалне Ватрогасне јединице Требиње извршили су 10. 12. 2020. године периодични преглед и испитивање противпожарних апарата на погону ХЕ Требиње 1 и у Служби за осматрање и анализу понашања бране, чиме је, након недавног пуштења у рад система за рано откривање пожара, провјерен цјелокупан систем противпожарне заштите.

„Хидроелектране на Требишњици“, као објекти високог ризика од избијања пожара, досљедно имплементирају захтјеве највиших међународних и републичких закона и стандарда, настојећи да смање све потенцијалне ризикe по здравље и живот људи, пословање и животну средину. У складу са својом дjелатношћу по закону о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама „Хидроелектране на Требишњици“ имају јединицу цивилне заштите. Она је задужена за заштиту објеката предузећа, али као дио цивилне заштите Града Требиња ангажује се на позив Штаба за ванредне ситуације града и случајевима непосредне опасности од ванредне ситуације. Припадници ове јединице дo сада су били ангажовани у случајевима природних непогода, пожара и поплава, и нашој регији.

[Best_Wordpress_Gallery id=“103″ gal_title=“Ispitivanje ispravnosti PP aparata 2020″]