Константним унапређењем система менаџмента побољшавамо квалитет производње електричне енергије

На погону ХЕ Требиње 1, 25.12.2020. године, извршена је провјера система менаџмента, у складу са захтјевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018 (OHSAS 18001:2008).

Никола Тубић, руководилац ХЕ Требиње 1, каже да „ Хидроелектране на Требишњици“ константно унапређују свој систем менаџмента  и квалитет својих процеса да би произвели оне количине електричне струје које одговарају  максималном искоришћењу инсталисаних производних капацитета према расположивим хидропотенцијалима.

„Ми се трудимо да, пратећи највише међународне стандарде, нашем Предузећу обезбиједимо мјесто признате институције у електроенергетском сектору Републике Српске и региона. Због новонастале ситуације изазване пандемијом корона вируса, све неопходне провјере и интервјуи, обављени су посредством интернет технологија“, објаснио је Тубић.

Провјере система менаџмента извршило је сертификовано тијело „Managament Systems Certification“ д.о.о. Београд, Србија.