Извјештај Комсије за гласање са Прве ванредне сједнице Скупштине акционара