Извјештај Комисије за додјелу стипендија

Комисија за додјелу стипендија именована Рјешењем Управе Предузећа број: 502 од 21.01.2021. године разматрала је достављене пријаве по Конкурсу за додјелу стипендија у школској 2020/2021 години број: 8046 од 28.12.2020. године.

Извјештај Комисије за додјелу стипендија