ХЕ Требиње 1: Испитане и сервисиране противпожарне заштите генератора

На ХЕ Требиње 1, у оквиру редовних активности одржавања система, радници фирме „ВиЗ заштита“ д.о.о. из  Бања Луке, извршили су испитивање и сервисирање противпожарне заштите генератора. Узимајући у обзир колику опасност пожари представљају по животе људи, имовину и животну средину, у „Хидроелектранама на Требишњици“ дослиједно  се имплементирају сви захтјеви највиших међународних и републичких закона и стандарда из области заштите од пожара.

Никола Тубић, рукововилац  ХЕ Требиње 1, каже да је пракса да се ова испитивања спроводе на сваких шест мјесеци, те је и овом приликом провјерен рад сигнализације, дојавних линија, јављача, система за гашење пожара, притисак гасне смјеше ИНЕРГЕН-а у боцама,  као и да је установљено да сви системи раде исправно.