het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Још једна акција порибљавања Горичког језера

„Хидроелектране на Требишњици“ у сарадњи са  спортско риболовним друштвом „Требиње“ извршиле су, 15.04.2021. године, порибљавање вода Горичког језера са око 70 000 једињки поточне пастрмке и око 10 000 једињки калифорнијске пастрмке из властитог мријестилишта „Миротињ“.

Никола Тубић, руководилац ХЕ Требиње 1, у чијем саставу послује и мријестилиште, каже да се порибљавањем чува биодиверзитет и обогаћују екосистеми херцеговачких водотокова који су дјелимично нарушени  изградњом хидроенергетских објеката и вјештачких језера, шездесетих година прошлог вијека.

Он додаје да су у „Хидроелектранама на Требишњици“ свјесни важности очувања животне средине и као друштвено одговорна компанија свакодневно дају свој допринос заштити чистоће вода којима газдују и очувању аутохтоних врста рибе.

За потребе порибљавања вода из слива ријеке Требишњице у мријестилишту „Миротињ“ годишње се произведе од 700 000 до 800 000 комада млађи поточне, мекоусне и калифорнијске пастрмке.

Подијели на мрежама...