Наставак досадашње праксе пружања помоћи руралним срединама у санацији и проширењу приступних путева

З П „Хидроелектране на Требишњици” настављају са досадашњом праксом пружања помоћи  првенствено руралним срединама на територији града Требиње. Тренутно се изводе радови на насипању раскрснице и дијела пута на релацији Љубово-Дражин До, укупне дужине од око 4км.

Ови радови представљају још један важан корак у изградњи модерне саобраћајнице на поменутој релацији.