Састанак представника Дирекције за производњу МХ“ЕРС“ МП и представника Погона ХЕ Требиње 1

У просторијама Погона ХЕ Требиње 1 је дана 27.05.2021. године одржан састанак представника Дирекције за производњу МХ“ЕРС“ МП и представника Погона ХЕ Требиње 1. Тема састанка је била актуелна ситуација у Погону ХЕ Требиње 1 и планови ремонтних радова у предстојећем планском застоју – безнапонском стању, затим будући редовни годишњи ремонт агрегата у септембру мјесецу, као и планови ревитализације агрегата у наредном периоду.

Представници Погона ХЕ Требиње 1 су присутне информисали о свим поменутим плановима с посебним акцентом на предстојеће ремонтне радове у безнапонском стању електране планиране за период 29.05. – 07.06.2021. године.

Представници Дирекције за производњу МХ“ЕРС“ МП су апеловали да погон ХЕ Требиње 1 планиране радове у безнапонском стању обави у што краћем року, како би агрегати били што прије расположиви за потребе ЕЕ система.

Након завршетка састанка услиједио је обилазак машинске хале и постројења, те заједнички коктел у ресторану Погона ХЕ Требиње 1 .