Ремонтни радови у безнапонском стању ХЕ Требиње 1

Редовни годишњи ремонт агрегата и постројења у ХЕ Требиње 1 је по ЕЕ билансу био планиран за период септембар –  октобар 2021., а све у складу и са терминима ремонтних радова у ХЕ Дубровник. Како је Хрватска електропривреда (ХЕП) одустала од планираних ремонтних радова на агрегатима у септембру, а истовремено затражила застој цијеле електране у периоду 29.05. – 07.06.2021. због прегледа доводног тунела и прегледа агрегата број 1, и добила сагласност из ЕЕ система ЕРС за овај застој, истовремено је усаглашено и да ХЕ Требиње 1 обави ремонтне радове везане за безнапонско стање у поменутом периоду.

Ремонтни радови везани за безнапонско стање ХЕ Требиње 1, тј.радови у постројењима 14,4kV и 220kV су започети 29.05.2021. како је планирано, а завршени су 04.06.2021. прије планираног рока, због сталних апела из ЕРС-а и потребе за електричном енергијом.

Највећи дио ремонтних радова је изведен у сопственој режији, коришћењем сопствене радне снаге, односно радника Погона ХЕ Требиње 1, осим једног дијела специјалистичких испитивања изведених од стране „ИРЦЕ“ а.д. Источно Сарајево. Радови су изведени у потпуности у складу са Планом годишњег ремонта за 2021. годину.

ФОТОГАЛЕРИЈА