Записник са треће ванредне сједнице Скупштине акционара