Воде Требишњице богатије за 50 000 једињки поточне пастрмке

Радници “Хидроелектрана на Требишњици” наставили су акције порибљавања херцеговачких водотокова убацивањем 50 000 комада млађи поточне пастрмке у ријеку Сушицу, Горичко језеро, ријеку Требишњицу и поток Лушац, 07.07.2021.године. Млађ, произведена у мријестилишту „Миротињ“ била је величине 5-7cm.

У складу са условима из водопривредних дозвола и политиком друштвено одговорног пословања, „Хидроелектране на Требишњици“ спроводе одређене активности, чији је циљ очување природних екосистема, биодиверзитета и љепоте ријеке. Воде слива се редовно порибљавају млађи аутохтоних врста рибе, а у периоду, ниског водостаја, врши се уређење обала и корита Требишњице, укључујући и Придворачки крак, када се уклања водена вегетација, косе обале и односи мјешовити отпад.

ФОТОГАЛЕРИЈА