Испитивање опреме за рад

На погону ХЕ “Требиње 1” извршен је периодични преглед средстава рада и уређаја, као и испитивање опреме за рад. Преглед је извршен од стране представника фирме „V&Z Zaštita“ д.о.о. Бања Лука.

“По Закону о заштити на раду сва средства рада морају бити испитана, прегледана и за она која су исправна издаје се употребна дозвола. Она која нису исправна одмах се шаљу на поправку да се доведу у исправно стање. Та употребна дозвола обично вриједи три године, осим неких изузетака. Из тог разлога, преглед се врши периодично. Конкретно, овдје смо прегледали три дизалице, а већ смо испитали и неке алате.” – истакла је Драгица Батинић, дипл. инжењер машинства, ангажована испред фирме „V&Z Zaštita“.

Преглед и испитивање опреме за рад врши правно лице са лиценцом за обављање послова прегледа и испитивања опреме за рад.

“Периодичним прегледима опреме за рад утврђује се да ли су на њој примијењене прописане мјере заштите на раду (нпр. Да ли су средства рада и опрема постављена или уграђена према пројектној документацији? Да ли су на средствима рада и опреми, односно њиховим дијеловима, настале промјене које представљају опасност по живот или здравље радника на раду? ). Након завршеног прегледа и испитивања опреме за рад извршилац услуге издаје стручни налаз.” – појаснио нам је процедуру Бранко Вулешевић, референт заштите на раду и заштите од пожара.

Бранко Вулешевић

Преглед и испитивање је обављено на основу Закона о заштити на раду, а у складу је са Правилником о поступку и роковима превентивних и периодичних прегледа и испитивања опреме за рад.

ФОТОГАЛЕРИЈА