Записник са 4. ванредне сједнице Скупштине акционара