Oбављен периодични преглед и испитивање електроизолационе заштитне опреме

Данас је на погону ХЕТ 1 извршен периодични преглед и испитивање електроизолационе заштитне опреме (електроизолационе рукавице, чизме, простирке, индикатори напона).

“Периодични преглед електроизолационе заштитне опреме врши се у циљу превентивних мјера заштите и безбједности на раду. Преглед и испитивање је извршен на основу прописа и у складу су са важећим стандардима, а након завршеног прегледа извршилац услуге нам издаје стручни налаз, а по коме ми даље поступамо.” – рекао нам је Бранко Вулешевић, референт заштите на раду и заштите од пожара.

Преглед је извршен од стране представника фирме“ ЕЛНАР“ из Бања Луке, која има лиценцу за обављање поменутих послова.

ФОТОГАЛЕРИЈА