het@henatrebisnjici.com +387 (059) 260-213

Испитивање и сервисирање релејних заштита на погону ХЕ Требиње 1

У периоду од 21.10.2021. до 23.10.2021.године извршено је редовно годишње испитивање релејне заштите на погону ХЕ Требиње 1 које је за потребе ХЕТ-а извршила фирма „Електромонтажа“ -Д.О.О. Требиње.

Испитивање је извршено на генераторским заштитама на сва три агрегата, као и на заштитама трансформатора 14.4/242 kV. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на одговарајућа искључења прекидача. Локална сигнализација и комуникација са SCADA системом била је исправна за све заштите.

Испитани су заштитни релеји трансформатора властите потрошње и то на трафоима Т1 и Т2 (35/0.4 kV) и трафоима Т3 и Т4 (14.4/0.4 kV).

Испитани су и заштитни релеји за далеководе 35 kV „Дистрибуција“ и 35 kV „Горица“. Све заштите одрадиле су коректно и дјеловале на искључења прекидача 35 kV. Локална сигнализација и комуникација са SCADA системом била је исправна за све заштите.

Извршено је испитивање дистантних заштита на 220 kV далеководу „Требиње“ и 220 kV далеководу „Перућица“. У склопу ових испитивања извршена је и провјера дјеловања дистантне заштите. Све заштите су радиле коректно и дјеловале на искључење 220 kV прекидача у оба далеководна поља.

Дипл.инг.ел. Мирко Трапарић надзирао је реализацију Уговора о испитивању релејне заштите испред ХЕТ-а и закључио следеће:

„Сложени систем какав је систем релејне заштите треба да правилно функционише у континуитету и да осигура несметан рад електроенергетског система у цјелини, производњу и испоруку ел.енергије од произвођача преко трансформације, преносног и дистрибутивног система до крајњег потрошача. Због тога посебну пажњу посвећујемо испитивању релејне заштите како би осигурали исправан рад, поузданост и стабилност електроенергетског система.“

ФОТОГАЛЕРИЈА

Подијели на мрежама...