Периодични преглед посуда под притиском

Дана,02.11.2021. године на погону ХЕ Требиње 1 извршен је периодични преглед посуда под притиском и преглед и баждарење сигурносних вентила на посудама под притиском. 

Периодични преглед посуда под притиском извршен је ултразвучном методом (преглед без разарања). 

Периодични преглед извршен је од стране представника фирме „EIB internationale“ а.д. ПЈ „Preving“- Бања Лука. Послове периодичног прегледа, испитивања и контроле опреме и посуда под притиском може обављати привредно друштво или друго правно лице које испуњава услове из Правилника о утврђивању испуњавања услова за обављање дјелатности на енергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском. 

Извршилац услуга даје гарантни период за извршене услуге у трајању од: 

12 мјесеци за сигурносне вентиле, 

24 мјесеца за посуде под притиском. 

ФОТОГАЛЕРИЈА