Полугодишње испитивање и сервисирање противпожарне заштите

Дана 17.3.2022. године извршено је редовно полугодишње испитивање стабилног система противпожарне заштите генератора на ХЕ Требиње 1.

„У склопу редовног полугодишњег одржавања испитан је рад аутоматских и ручних јављача, као и прорада оба одвојена система за гашење пожара. Провјерена је сигнализација самог система на све три противпожарне централе и прорада сигнализације на SCADA систему. Притисак у боцама са инерген гасом је унутар предвиђеног нивоа на оба система за гашење пожара“, истакао је Владимир Зердо, дипл. инжењер електротехнике из Службе за аутоматику, мјерења и заштите, а који је надзорни орган над овим активностима.

Ово испитивање и сервисирање противпожарног система на ХЕ Требиње 1, извршила је фирма „V&Z Заштита“ из Бања Луке.

Испитивање и сервисирање стабилног система противпожарне заштите генератора на ХЕ Требиње 1 врши се свако шест мјесеци.

ФОТОГАЛЕРИЈА