Ранг листа за додјелу стипендија за школску 2021/2022 годину

Управа Предузећа је разматрала и усвојила у цјелости Извјештај Комисије за додјелу стипендија број: 1622 од 01.03.2022. године, који се налази у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни дио.

Појединачне Уговоре о додјели стипендија у износу од 150,00 КМ мјесечно, Управа Предузећа ће закључити са 100 студената са Ранг листе, о чему ће бити писмено обавјештени.

Ранг листа за додјелу стипендија за школску 2021/2022 годину.