Периодични преглед и испитивање дизалица

Дана, 03.05.2022. године извршен је периодични преглед и испитивање дизалица (кранова) на погону ХЕ Требиње 1 са циљем продузења употребних дозвола.

Преглед је извршен од стрене представника фирме ВЗ заштита д.о.о Бања Лука.

Периодични преглед и испитивање дизалица врши се сваких 36 мјесеци на основу правилника о превентивним мјерама за безбједан рад при кориштењу опреме за рад и превентивних и периодичних испитивања услова радне средине (Службени гласник Републике Српске, број 66/08, 52/09 и 107/09) и правилника о превентивним мјерама за безбједан рад при кориштењу опреме за рад (Службени гласник Републике Српске, број 53/21).

ФОТОГАЛЕРИЈА