Запослени у ХЕ „Пива“ у посјети „Гранчареву“

Група од десетак запослених у ХЕ „Пива“ у току данашњег дана боравила је у радној и пријатељској посјети ХЕ „Требиње 1“.

Гостима је добродошлицу пожелио дипл. инж. Никола Тубић, руководилац погона ХЕ „Требиње 1“ као и водећи инжињери и шефови служби Милош Вукајловић, Милорад Митровић, Милован Вукоје и Мирослав Љубибратић, који су колеге из Црне Горе упознали са основним карактеристикама и принципима функционисања хидроелектране.

Колеге из ХЕ „Пива“ нису крили одушевљење начином рада и функционисања нашег хидроенергетског гиганта.

„Колегама смо представили сиситем „Хидроелектрана на Требишњици“ детаљно им објашњавајући све појединости везане за историјат нашег предузећа, али и објекте у изградњи те планове у вези Хидроелектране „Дабар“ и Хидроелектране „Билећа“.“ – истакао је инжињер Никола Тубић.

Да је ова посјета само наставак дугогодишње сарадње потврдио нам је и Радомор Радоњић, помоћник руководиоца ХЕ „Пива“ за техничка питања.

„Ми из Електропривреде Црне Горе ускостручно сарађујемо са Електропривредом Републике Српске. Ово је други пут ове године да смо у Требињу. Присуствовали смо недавно и Самиту енергетике. Морамо сарађивати јер хидроенергетски систем нашег подручја је такав да од нас из Пиве зависи ниво Дрине… Даље, ми планирамо још једну хидроелектрану на Комарници, а ви из Српске радите Бук Бијелу код Фоче. Код нас у Црној Гори већ постоје идеје о кориштењу вода Требишњице у Суторини, али за сад су то само идеје….“.

О специфичним условима рада у Хе „Пива“ те о пројекту реконструкције и модернизације хидроелектране која је пуштена у рад 1976. године сазнали смо од Жељка Аврамовића, руководиоца сектора експлоатација ХЕ „Пива“.

„Концепт наше електране је специфичан јер је комплетно постројење подземно тако да су наши услови рада тешки и служба којом ја руководим, од 2010. године, има бенефициран радни стаж од два мјесеца на годину дана. Такође, магистрални пут Плужине – Шћепан поље иде преко круне бране. Брана је у планинском подручју гдје су зиме сурове па нам је и путовање на посао вјечита авантура. А што се тиче функционисања и рада и ми имамо три машине и два крана, наша брана је висока 220 метара. Електропривреда Црне Горе покренула је 2005. године пројекат реконструкције и модернизације ХЕ „Пива“. У оквиру пројекта комплетно је реконструисана и модернизована електро опрема у високонапонском постројењу, знатан дио електро опреме уз производне агрегате и мањи дио хидромеханичке опреме бране и електране. Приоритетно су реконструисани или је у току реконструкција оне електромашинске опреме, дијелова производних агрегата или постројења од којих зависи безбједан и поуздан рад електране уз повећање погонске спремности, без ризика од хаварија на опреми и грађевинским објектима. У коначном продужен је животни вијек електране, обезбијеђена висока погонска спремност те повећана инсталисана снага електране.“

Подсјећања ради Хидроелектрана „Пива“ је акумулационо прибранско постројење са једном од највећих бетонских лучних брана у свијету. У погону је од 1976. године. Њена основна дјелатност је производња електричне енергије у вршном режиму рада, јер има могућност брзог стартовања и синхронизације на далеководну мрежу 220 кВ. Смјештена је у планинском масиву на сјеверозападу Црне Горе. Због специфичних топографских карактеристика терена комплетно постројење урађено је испод површине земље. Основне техничке карактеристике ХЕ „Пива“ су:

Инсталисана снага – 342 МW,

Укупна запремина акумулације – 824 x 10³x10³ m³,

Корисна запремина акумулације – 746 x 10³x10³ m³,

Пројектована годишња производња ел. енергије – 860 GWh,

Енергетска вриједност акумулације 275 GWh,

Три спиралне турбине са вертикалном осовином (250 о/мин) типа „Францис“,

Три трофазна генератора са вертикалном осовином (250 о/мин) од по 120 MVA,

Три трофазна трансформатора (15,75/220 кV) од по 120 MVA,

Бетонска лучна брана конструктивне висине 220 m, хидрауличне висине 190 m, дужине лука на круни 268, 6 m и дужине лука у нивоу корита 40 m,

Кота нормалног успора – 675,25 m надморске висине,

Кота минималног радног нивоа – 595,0 m надморске висине,

Максимални нето пад – 181,95 m,

Минимални нето пад – 99,90 m,

Инсталисани проток – 3 x 80 m³/s.

Сливно подручје Хидроелектране „Пива“ износи 1.760 km².

Рекордну производњу од 1.286 GWh остварила је 2010. године. У рекордне године убраја се и 1978. године, када је произведено 1.016 GWh, затим 1979. година, када је произведено 1.044 GWh, као и 2004. година са производњом од 997 GWh електричне енергије.

ФОТОГАЛЕРИЈА