Испитивање услова радне средине

У понедјељак, 16.05.2022. године представници Извршиоца услуга („В&З Заштита“ д.о.о. Бања Лука) су на погону ХЕ „Требиње 1“ започели периодично испитивање услова радне средине.

„Испитивања се врше сваких 36 мјесеци и обухватају: микроклиму, физичке и биолошке штетности, хемијске штетности и освјетљење. Испитивања се, по правилу, врше у условима када раде сви технолошки капацитети, а након извршеног испитивања услова радне средине издаје се стручни налаз.“ – појаснио нам је дипл. инж. Бранко Вулешевић, референт заштите на раду и заштите од пожара и надзорни орган испред „Хидроелектрана на Требишњици“.

Од Вулешевића смо сазнали да у наставку процедуре, уз стручни налаз, правно лице које је обавило испитивање услова радне средине прилаже и овјерену копију лиценце тог правног лица и одговорног лица које је потписало стручни налаз.

Драгица Батинић, испред фирме „В&З Заштита“ д.о.о. Бања Лука, додала је да ће се у наредних неколико дана, испитивање услова радне средине обавити и на Хидроелектрани „Требиње 2“, Транспортној служби, котловници у Управној згради, просторијама ХЕ „Билећа“, Релејној станици „Леотар“, Лабораторији за воде и Грађевинској лабораторији.

ФОТОГАЛЕРИЈА