Чишћење корита и обала Требишњице

Већ од 1. марта,  обзиром да је сушни период раније наступио, надлежне службе  ХЕТ-а су покренуле  активности на чишћењу и  уређењу корита ријеке Требишњице и њених обала.

Кошење обала и уклањање самониклог растиња, дрвеног и комуналног отпада са обала ријеке је обављено на свим дионицама низводно од Арсланагића моста па до Растока.

Уз помоћ пловне косачице у периоду март – мај се континуирано радило на уклањању  воденог растиња, трске и  водених алги  из корита ријеке низводно од Малтезовог јаза, између мостова у граду, па низводно до базена у Бреговима.

Поред ангажовања Грађевинске службе ХЕТ 2, Цивилне заштите ХЕТ-а, радника „Рибар“ д.о.о Требиње учешће у чишћењу је имала ЈУ „Екологија и безбједност“ Требиње.

Све наведене активности су изведене у циљу регулисања протока како би се ријека и њене обале довеле у стање да буду примамљиве за боравак у природи, рекреацију и шетњу, поготово у градској зони и са истим ће се наставити и у наредном периоду.

ФОТОГАЛЕРИЈА