ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Обавјештавамо становништво и кориснике вода да ће се у периоду од 09.07.2022. године (субота) од 2400 часа до 16.07.2022. године (субота) до 2400 часа вршити регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2 према ПХЕ Чапљина, а што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.

Апелујемо на становништво и кориснике вода који бораве на ријеци и око корита ријеке, да због личне сигурности и могућих непредвиђених околности не обављају никакве активности у близини ријечног корита и у самом кориту у времену док траје регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2.

Испуштање се врши сходно потребама елетроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи закљученим између ЕРС/ХЕТ и ЕП ХЗХБ о заједничкој производњи у ПХЕ Чапљина.