НАСТАВЉА СЕ РЕГУЛИСАНО ИСПУШТАЊЕ ВОДЕ

Обавјештавамо становништво и кориснике вода да се наставља регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2 према ПХЕ Чапљина до 22.07.2022. године (петак) до 2400 часа , а што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.

Апелујемо на становништво и кориснике вода који бораве на ријеци и око корита ријеке, да због личне сигурности и могућих непредвиђених околности не обављају никакве активности у близини ријечног корита и у самом кориту у времену док траје регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2.

Испуштање се врши сходно потребама елетроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи закљученим између ЕРС/ХЕТ и ЕП ХЗХБ о заједничкој производњи у ПХЕ Чапљина.