Обавјештење о резултатима Јавног позива за избор закупаца пословних простора