Ремонт завршен прије рока

Редовни годишњи ремонт агрегата и постројења у ХЕ „Требиње 1“ завршен је 12. октобра тј. два дана прије планираног рока.

Сви ремонтни радови на агрегатима и постројењима планирани Планом редовног годишњег ремонта изведени су у сопственој режији, кориштењем сопствене радне снаге, односно радника Погона ХЕ „Требиње 1“. За потребе ремонта кориштени су резервни дијелови из постојећих залиха уз минимално издвајање додатних финансијских средстава.

„Поред горе поменутих радова изведени су и значајни радови од стране трећих лица на основу потписаних уговора, а све у терминима планираним за редовни годишњи ремонт, чак и краћим, што је у тренутним околностима од изузетне важности за цијели ЕЕС Републике Српске. Од значајнијих радова вриједи истаћи радове на сервисирању сервомотора табластих затварача агрегата III и темељних испуста I и II, радове на замјени система побуде генератора I, радове на санацији и испитивању радних кола турбина, испитивања генераторских, трансформаторских и далеководних заштита, испитивања генераторских и вакуумских прекидача, испитивања сигурносних вентила на посудама под притиском…“, рекао нам је дипл. инж. Никола Тубић, руководилац ХЕ „Требиње 1“.

Тубић је истакао и да се ремонт може оцијенити врло успјешним, како због обима и квалитета обављених радова у периоду ремонта, значаја обављених радова и испитивања на генераторима и опреми, тако и чињеницом да су отклоњене одређене неправилности и сметње у погону које су примијећене у претходном периоду, а што ће све заједно резултирати још већом поузданости и стабилности у реду електране.

Подсјећамо да је ремонт ХЕ „Требиње 1“ почео 5. септембра, а радови су у потпуности изведени у складу са планом годишњег ремонта за 2022. годину.

ФОТОГАЛЕРИЈА