Провјера нивоа буке

У току јучерашњег дана, представници Института „В&З Заштита“ д.о.о. из Бања Луке испитивали су на објектима „Хидроелектрана на Требишњици“ еквивалентни ниво буке.

“Испитујемо еквивалентни ниво буке на три локације објеката ХЕ ‘Требиње I’, на три локације објеката ХЕ ‘Требиње II’ и на једној локацији објеката Гараже тј. Транспортне службе. Мјеримо петнаестоминутни ниво буке. Користимо калибрисани букомјер, а затим те податке обрадимо и у случају повећаног нивоа буке дајемо сугестију за даљи рад.” – рекла нам је Драгица Батинић, дипл. инжењер машинства.

Надзорни орган испред “Хидроелектрана на Требишњици” над извршењем услуге “Обавезног мјерења по еколошкој дозволи – мјерење нивоа буке” је Весна Берак, дипл. инжењер пољопривреде.

Од Весне Берак смо сазнали да се овај процес одвија плански и у складу са важећим законским и подзаконским актима, дакле сваких 12 мјесеци.

ФОТОГАЛЕРИЈА