Ресертификациона и сертификациона провјера система менаџмента квалитетом према захтјевима ISO стандарда у ХЕТ-у

Претходна два дана, 24. и 25. октобра у „Хидроелектранама на Требишњици“ извршена је четврта ресертификациона провјера система менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001као и прва сертификациона провјера за стандард ISO 27001.

Предмет провјере били су: Системи менаџмента квалитетом (QMS), животном средином (EMS) и безбједношћу и здрављем на раду (OHSMS) за обим активности „Производња електричне енергије“ и то на локацијама: Управне зграде, Хидроелектране „Требиње 1“ – бране „Гранчарево“, Хидроелектране „Требиње 2“ – бране „Горица“ и Транспортне службе.

„Како је од термина треће ресертификационе провјере прошло нешто мање од три године, било је потребно да се изврши четврта ресертификациона провјера и то у циљу потврђивања и одржавања сертификата. Циљ нашег предузећа је да пратећи највише међународне стандарде, константно унапређујемо свој систем квалитета и квалитет својих процеса.“ – рекао нам је дипл. инж. Рајко Танасијевић, водећи референт за систем квалитета у „ХЕТ-у“

Провјере система менаџмента извршило је сертификовано тијело „Managament Systems Certification“ д.о.о. Београд, Србија.

ФОТОГАЛЕРИЈА