Испитивање и сервисирање противпожарне заштите генератора на погону ХЕ Требиње I

У склопу редовног полугодишњег одржавања система противпожарне заштите генератора, 21. октобра 2022. године испитан је рад аутоматских јављача у сва три генератора, као и рад ручних јављача на плашту генератора и командној соби. Активацијом ручних јављача провјерен је рад оба одвојена система за гашење пожара са инерген гасом.

„Извршена је допуна и достава једне боце са инерген гасом од стране овлаштене фирме („MESSER“, Мостар), као и монтажа исте. Притисак у боцама са инерген гасом је унутар предвиђеног нивоа на оба система за гашење пожара“, истакао је Бранко Вулешевић, референт заштите на раду и заштите од пожара на погону ХЕТ 1.

Како нам је појаснио инжењер Вулешевић, приликом испитивања, сигнализација на централама и према SCADA систему уредно је радила.

Испитивање и сервисирање противпожарне заштите генератора урадили су представници фирме „В&З Заштита“ д.о.о. Бања Лука.

ФОТОГАЛЕРИЈА