Записник са 3. ванредне сједнице Скупштине акционара