ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РЕГУЛИСАНОМ ИСПУШТАЊУ ВОДЕ

„Хидроелектране на Требишњици“ обавјештавају становништво и кориснике вода да ће се до 2. априла 2023. године до 18:00 часова наставити регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2 према ПХЕ Чапљина, што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.

Апелујемо на становништво и кориснике вода које борави на ријеци и око корита ријеке, да због личне сигурности и могућих непредвиђених околности не обављају никакве активности у близини ријечног корита и у самом кориту, док траје регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2.

Испуштање се проводи сходно потребама електроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи закљученим између ЕРС/ХЕТ и ЕП ХЗХБ о заједничкој производњи ПХЕ Чапљина.