Прољећна дератизација, дезинсекција и ерадикација

Прољећна дератизација извршена је у петак, 9. јуна, у просторијама Управне зграде и на свим објектима „Хидроелектрана на Требишњици“. Сем дератизације, урађена је и дезинсекција у ресторанима.

„Ово су редовне активности које се проводе два пута годишње. У прољеће и јесен ради се дезинсекција и дератизација док око објекта Службе за осматрање и анализу понашања брана сваког прољећа радимо и ерадикацију“, рекла нам је Марија Јанковић, дипл. инж. заштите на раду.

Дератизацију, дезинсекцију и ерадикацију су извршили представници фирме „Дезинсекција“ д.о.о. друштво за санитарно-еколошку заштиту Бијељина, који су изабрани као најповољнији понуђач на нивоу града.

ФОТОГРАФИЈЕ