ОБАВЈЕШТЕЊЕ О РЕГУЛИСАНОМ ИСПУШТАЊУ ВОДЕ

Хидроелектране на Требишњици обавјештавају становништво и кориснике вода да је од дана 02.07.2023. године (недјеља) од 20 часова почело регулисано испуштање воде са ХЕ Требиња 2 према ПХЕ Чаплина, што ће за посљедицу имати подизање нивоа ријеке Требишњице.

Апелујемо на становништво и кориснике вода које борави на ријеци и око корита ријеке, да због личне сигурности и могућих непредвиђених околности не обављау никакве активности у близини ријечног корита и у самом кориту, док траје регулисано испуштање воде са ХЕ Требиње 2.

Испуштане се врши сходно потребама електроенергетског система Републике Српске, а у складу са споразумом о сарадњи закљученим између ЕРС/ХЕТ и ЕП ХЗХБ о заједничкој производи у ПХЕ Чапљина.