Порибљавање Требишњице и Горичког језера

У другој половини јуна настављено је порибљавање риболовних вода Требишњице.

Порибљавањем Горичког језера, 21. јуна, са 40.000 комада млађи мекоусне пастрмке значајно је обогаћен рибљи фонд Ластве, а 30. јуна, још једном акцијом порибљавања, обогаћен је комплетан ток ријеке Требишњице јер је млађ мекоусне пастрмке убачена на више локација и опет у количини од 40.000 комада.

За обје акције порибљавања кориштена је млађ из Мријестилишта „Миротињ“, величине два до три центиметра.

Као и све претходне и ове двије акције порибљавања организовали су запослени у „Хидроелектранама на Требишњици“ у сарадњи са члановима Спортско-риболовног друштва „Требиње“.

ФОТОГРАФИЈЕ