Мјерење нивоа буке на погону ХЕ Требиње 1

Дана 25.09. на погону ХЕ Требиње 1 извршена је редовна контрола еквивалентног нивоа буке. Иста је мјерена на 3 мјерна мјеста од стране стручног особља „В-З-ЗАШТИТА“.