ПРВА НАДЗОРНА ПРОВЈЕРА СИСТЕМА МЕНАЏМЕНТА ПРЕМА ЗАХТЈЕВИМА ISO СТАНДАРДА

Дана 07.11.2023. године на погону ХЕ Требиње 1 извршена је прва надзорна провјера система менаџмента према захтјевима стандарда ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001 као и провјера имплементације стандарда ISO 27001.

Предмет провјере били су: Системи менаџмента квалитетом (QMS), животном средином (ЕМS) и безбједношћу здравља на раду (OHSMS) као и заштита података и сигурност информација (DSMS).

Посебна пажња је скренута на заштиту података и сигурност информација. Чак и у контексту информационе сигурности, заштита података није једнократни пројекат који се покреће, проводи и завршава. Случај је управо супротан. Оперативна заштита података је низ процеса заштите података који морају бити трајно доступни и примјењиви у организацијама.

Свако ко је развио и имплементира систем управљања заштитом података (DSMS) у складу са стандардом ISO 27001 – другим ријечима, свако ко системски штити и управља својим личним подацима, лако ће осигурати и доказати усклађеност са законским захтјевима. Ако се правилно примјењује, стандард може спријечити многе грешке у увођењу и раду DSMS-а.

Провјеру система квалитета извршило је сертификовано тијело „Manangament Systems Certification“ д.о.о. Београд, Србија.