Порибљавање Сушице и Горичког језера април 2024.

Дана 05.04.2024. радници ХЕТ-а у сардњи са СРД-Требиње извршили су порибљавање ријеке Сушице и Горичког језера са 43000 ком млађи калифорниске пастрмке величине 4 cm и 20000 ком млађи поточне пастрмке величине 4-6 cm. Порибљавање је извршено на више локалитета.