ЗАПИСНИК СА III (ТРЕЋЕ) ВАНРЕДНЕ СЈЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА