Порибљавање ријеке Јањине у Чајничу

Дана 15.04.2024. радници ХЕТ-а у сарадњи са СРД Јањина извршили су порибљавање ријеке Јањине у Чајничу. Порибљавање је извршено са 15000 ком млађи поточне пастрмке величине 3-5 cm.