Порибљавање Калиновника

Дана 16.05.2024 радници ХЕТ-а у сарадњи са СРД Улог извршили су порибљавање вода Калиновника на локалитету Црвањско језеро, порибљавање је извршено поточном пастрмком величине 22-23 cm у количини 1500ком.