ХЕТ-ЈН-02/20 Гориво за возни парк и централно гријање